Gå til hovedindhold

Vuggestuen Bjørnbaksvej

I vuggestuen er vi særlig stolte af vores måder at holde de daglige samlinger og af de mindre børnefællesskaber, som vi inddeler børnene i.

Bygningen set ude fra
 • Læs op

Indhold

  I vores vuggestue er vi optaget af, at alle skal opleve sig som en del af et positivt fællesskab, hvor der er plads til at være den, man er. Vi ved, at tryghed og positive relationer er forudsætning for, at børnene trives og udvikler sig. Derfor møder vi altid barnet med tillid og glæde.

  Vuggestuen Bjørnbaksvej er et sted, hvor en stor del af hverdagen er at leve livet sammen med andre og øve sig på de små ting i hverdagen. F.eks. selv at kravle op på stolen, selv hælde sin mælk op, trække strømpen af eller forsøge at tage en gummistøvle på, som man har fundet i garderoben – kort sagt øve sig og lære til livet.

  Vi tilstræber at tilgodese alle børn i hverdagen, og derfor tilbyder vi store som små børnefællesskaber enten på stuen, som er den trygge base, eller på tværs af huset for de børn, som profiterer af det.

  Vi vægter en høj grad af natur og udeliv. Vi hejser stolt det grønne flag, som vidner om, at vi har lærerige natur- og udeaktiviteter.

  Vi har ”haver” på naturcenter Sølyst, som vi plejer med små grupper af børn to gange om ugen. Transporten foregår på ladcykler.

  Forrige Næste

  Vuggestuen Bjørnbaksvej har til huse i dejlige grønne omgivelser.

  Vi er beliggende i et roligt område og vores store velholdte hus og legeplads omkranses af en skov med spejderhytte, og vi ligger tæt på parken, Viby kirke og kirkegård og tæt på andre af dagtilbuddets institutioner.

  Vores hus har 4 stuer og et fællesrum, som er kernen i huset. Vi er normeret til 48 børn

  Stuerne hedder grøn, blå, grøn og lilla. Lilla er for husets ældste børn.

  Børnene og personalet er tilknyttet en fast stue, men vi arbejder med åbne døre i løbet af dagen, så børnene selv kan være med til at vælge, hvor og med hvem de vil lege.

  Vuggestuen åbner kl. 6.30, hvor der er mulighed for at få morgenmad frem til kl. 7.15. Langsomt fyldes huset af børn og personale. Vi er opmærksomme på at give alle børn en god og tryg velkomst.

  Kl. 9.00 har alle stuer samling. Dette er en fællesstund for stuens børn og voksne, hvor børnene ser hinanden, synger sammen eller har et fælles tema, som de taler ud fra. Vi har f.eks. sangkufferter og bordeventyr.

  Om formiddagen er der aktiviteter i mindre eller større fællesskaber. Nogle aktiviteter er planlagte; andre opstår af det, børnene er optaget af.

  Hver dag har små børnegrupper sprogstimulerende aktiviteter som f.eks. dialogisklæsning eller eventyr med træfigurer.

  Vi bestræber os på, at alle er ude hver dag. Det betyder, at det er vigtigt, at børnene har tøj med til alt slags vejr.

  Kl. 10.30 spiser vi og smører maden selv. Måltidet er en vigtig del af den pædagogiske hverdag, hvor alle sanser er i spil samtidig med, at barnet motiveres og inspireres til at smage ved at se, hvad andre børn gør.

  Kl. 12 sover de fleste... men de, som har taget en formiddagslur, er måske ved at stå op.

  Kl. 12-14 er der fokus på forskellige aktiviteter eller fællesskaber for de børn, som er vågne på dette tidspunkt.

  Kl. 14 spiser vi madpakker, som børnene selv medbringer.

  Herefter er de fleste børn på legepladsen, hvor vi som voksne understøtter det, som børnene er optaget af.

  Hen ad eftermiddagen siger vi farvel til små og store. Tirsdag, onsdag og torsdag lukker vi kl. 17. Mandag og fredag lukker vi kl. 16.30.

  I Vuggestuen spiser børnene flere måltider om dagen.

  Hvis man ikke har spist morgenmad hjemmefra, er der mulighed for havregryn/havregrød eller rugbrød mellem kl. 6.30 og 7.15.

  Kl. 9 får børnene tilbudt lidt rugbrød, frugt og vand.

  Kl. 10.30 spiser vi frokost. Frokosten leveres af cateringfirmaet Lille Dyrgaards madhus og gårdbutik, og maden består af rugbrød med diverse slags pålæg, frugt og grønt. Maden leveres på fade, og det er muligt for børnene selv at øve sig i at smøre og hælde op.

  De yngste tilbydes mos; enten som helt måltid eller som supplement til rugbrød.

  Kl. 14 spiser vi igen - denne gang er det madpakker, børnene har med hjemmefra.

  Måltiderne er en stor del af den pædagogiske hverdag. Vi vægter, at måltidet spises i mindre grupper, og der er en god stemning omkring bordet.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om, der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Du stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Barnets udvikling og trivsel er vores fælles ansvar. Derfor vil vi rigtig gerne, at vi har et tæt samarbejde omkring dit barn.

  I praksis betyder det, at vi hver dag tilstræber mundtligt at give dig en lille flig af dit barns dag med hjem.

  Det er værdifuldt for os, at vi har et åbent og ærligt samarbejde – så kom endelig med det, som du har på hjerte.

  Når vi modtager nye børn, foregår det altid i et tæt samarbejde med forældrene. Vi har en bred erfaring i at modtage børn, men du kender dit barn bedst. Sammen finder vi brugbare løsninger til barnets bedste

  Vi forventer, at du som forælder engagerer dig positivt vuggestuen. F.eks. ved at deltage i og bidrage ved arrangementer, som arrangeres af personalet eller forældrerådet.

  Forældresamtaler

  Når dit barn starter i vuggestuen, har vi en samtale, hvor du fortæller alt, hvad du tænker, vi skal vide om dit barn. Efter tre måneder inviteres du igen til en samtale om dit barns opstart og trivsel.

  Inden dit barn skal i børnehave, afholder vi dialogsamtale. Samtalen tager udgangspunkt i et materiale, som er udarbejdet af Aarhus kommune, og vi taler om dit barns udvikling og trivsel både hjemme og i vuggestuen

  Du er altid velkomne til at bede om en samtale.

  Forældrerådet

  Forældrerådet består af fem forældrerepræsentanter, suppleanter og en pædagog. Lederen deltager på forældrerådsmøderne, men har ingen stemmeret. Der afholdes ca. 4 forældrerådsmøder om året.

  Forældrerådet vælger en forældrerepræsentant til at sidde i den fælles bestyrelse for Viby-Rosenvang Dagtilbud. Bestyrelsen er for hele dagtilbuddet og består af forældrerepræsentanter fra alle afdelinger, personalerepræsentanter og dagtilbudslederen. Bestyrelsen mødes ca. 4 gange årligt.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns trivsel er afgørende for os. Vi møder børnene med varme, tillid og respekt. Det betyder i praksis, at barnet bliver mødt af nærværende voksne med en imødekommende og venlig omgangsform – eller sagt på en anden måde, at barnet mødes med en respektfuld og anerkendende holdning.

  Vi er en personalegruppe, som altid er i udvikling, og vi bruger informationer om børnenes trivsel til at udvikle, ændre eller forfine vores praksis. Vores fælles arbejdsgrundlag er ”Den pædagogiske læreplan”. Den vi bruger til at sætte retning for at sikre alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Vi ser hvert barn som unikt – dvs. vi respekterer børnenes forskellige personligheder og støtter det enkelte barn i at blive så dygtigt, som det kan.

  Det betyder også, at vi behandler børnene forskelligt for at behandle dem ens

  Vi tror på, at alle har ressourcer at bidrage med ind i et stærkt fællesskab.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores pædagogiske arbejde. Det kan du læse mere om her:

   

  Sidst opdateret: 17. april 2024