Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik gennem læreplaner.

Børn tumler på rød madras foran et spejl.
 • Læs op

Indhold

  Det er stort at kunne selv. Man bliver så glad og stolt. Selv de mindste børn oplever denne glæde, så hver dag støtter vi børnene i, at de kan lære lidt mere og mestre endnu en ny ting. Og der er mange ting at lære, når man er barn. Lige fra at holde på skeen under måltidet, stikke armen ind i det rigtige hul i flyverdragten, gribe en bold og til at klatre øverst op i klatretårnet for at vinke ned til legekammeraterne.

  Vi har høje ambitioner på alle børnenes vegne, og vi bidrager hver dag til, at de bliver så dygtige, som de kan. I dagtilbuddet tilrettelægger vi en pædagogik og skaber et miljø, som fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

  Når banet øver sig i dagtilbuddet, bruger vi ofte vendingen: "Vi gør det sammen". På den måde betoner vi overfor barnet, at vi er et fællesskab, der hjælper hinanden. Ligesom vi også lægger op til, at børnene kan hjælpe hinanden, hvis skoen eller lynlåsen driller.

  Vi ser det nemlig som vores kerneopgave at skabe en hverdag, der både understøtter barnets lyst til at lege og lære samt giver mod og evne til at være aktiv deltager i fællesskabet. At være og føle sig som del af en gruppe har afgørende betydning for et barns trivsel, så vi sørger for, at barnet er med i små og store fællesskaber.

  Lidt mere om selvhjulpenhed

  Barnet oplever glæde og trives, når det i hjemmets og institutionens kendte og trygge rammer erfarer at kunne mestre de krav og forventninger, det stilles overfor. Selvhjulpenhed er derfor en integreret og væsentlig del af hverdagens praksis i vores dagtilbud.

  En nærværende voksen, der i en rar atmosfære opmuntrer, støtter og guider barnet, har stor betydning for barnets motivation, trivsel og tro på egen kunnen – det er den helt konkrete måde, vi hjælper barnet på. De daglige rutiner i garderoben og under frokostmåltidet er eksempler på vigtige læringsrum, når barnet skal øve sig.

  Når et barn får passende udfordringer, ser mening, oplever anerkendelse og social samhørighed i forpligtigende, inspirerende og rummelige fællesskaber, så trives og udvikler det sig. Vi har stor opmærksomhed på at give barnets de bedste betingelser for at øve sig, og vi sørger for, at det foregår afstemt efter barnets næste udviklingstrin. Barnet bliver stolt og glad, når der oplever at mestre en opgave. Det giver barnet mod på at øve sig endnu mere.

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  I Aarhus Kommune arbejder vi kontinuerligt med kvaliteten og fører løbende tilsyn i dagtilbuddet i ledelseslinjen. 

  Det uvildige tilsyn er gennemført i første halvdel af 2024. Rapporterne fra tilsynet kan du læse nedenunder.

  Forældrerådene har også mulighed for at skrive en kommentar til rapporterne. Hvis et forældreråd vælger at gøre dette, bliver kommentarerne også lagt ind løbende.

  Har du spørgsmål til tilsynsrapporterne, kan du henvende dig til afdelingens pædagogiske leder.

   

  Sidst opdateret: 21. maj 2024