Gå til hovedindhold

Hvem er vi

Viby-Rosenvang dagtilbud består af 1 vuggestue og 8 integrerede institutioner; hver med deres styrker. I dagtilbuddet samarbejder vi om at skabe et udviklende og trygt miljø for jeres børn fra det første skridt i vuggestuen til børnene skal starte i skole.

Pædagog og to børn kigger på insekter i en kasse
 • Læs op

Indhold

  I Viby-Rosenvang Dagtilbud ser vi barndommen som en unik og betydningsfuld fase i livet. Barndommen danner grundlaget for det videre liv som ung og voksen. Derfor vil vi give alle børnene hos os de bedste betingelser for at trives, lære, udvikle sig og blive dannet.

  Det centrale i vores børnesyn er, at:

  • Vi ser ethvert barn som unikt med egen identitet og egne følelser
  • Vi har fokus på det hele barn
  • Det at være barn har værdi i sig selv
  • Der skal være tid til at lege, udforske, undersøge, eksperimentere og øve sig.

  Den hverdag, som vi tilbyder, skaber vi ud fra netop de børn, som er i vuggestuen eller børnehaven. Hverdagen deler vi med forældrene – gennem dialog, på skrift og gennem billeder.

  Alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Det bidrager vi til ved at sørge for en hverdag omkring og med børnene, der understøtter:

  • Deres lyst til at lege og lære.
  • Udvikling af deres mod og evne til at være aktive deltagere i fællesskaber.

  Hos os har børnene ansvar og indflydelse på eget liv – i så høj grad som det er muligt; altså ud fra barnets alder og udvikling. Vi lægger vægt på dette, fordi børn trives og udvikler sig, når de får passende udfordringer, ser mening, oplever anerkendelse og er med i forpligtende fællesskaber.

  Hverdagen

  Børnene møder en varieret hverdag. Den er fyldt med alt lige fra planlagte aktiviteter, som de voksne styrer, til det, som børnene selv finder på at lege.

  Vi tilbyder børnene et afvekslende udeliv:

  • På vores legepladser
  • Grønne udflugtsmål
  • Oplevelser i området
  • Ture med kulturelt indhold

  Afdelingerne – altså de fysiske rammer – i Viby-Rosenvang Dagtilbud er forskellige. Men fælles er, at børnene finder inspirerende, varierende og udfordrende læringsmiljøer. Så både ude og inde er der plads, ro og rum til fordybelse i f.eks. kreative og fysiske aktiviteter.

  Pædagogik

  Alle skal ses og være med. Nærhed, omsorg samt inkluderende og anerkendende relationer er derfor vigtige nøgleord i vores arbejde. Vi tænker over, hvad børnene skal lære, og hvordan de bedst udvikler sig, når vi indretter læringsmiljøer. Men naturligvis også ud fra det, som børnene er optaget af.

  Børnenes kompetencer udvikles gennem hele dagen, så medarbejderne er nærværende og lydhøre. De fordeler sig godt rundt, er tilgængelige og har øje for og hjælper børnene i det, de har behov for lige præcist den dag.

  Hver afdeling har sin struktur, men fælles er, at de pædagogiske læringsmiljøer skaber rammen for, at børn kan afsøge, afprøve, udforske og eksperimentere, så de kan blive klogere på deres verden. Den pædagogiske læreplan er grundlaget for den hverdag, som børnene møder.

  Læs mere under ”Dit barns udvikling og trivsel”.

  Besøg os

  Når du skal vælge et sted til dit barn, er du velkommen til at kontakte vores afdelinger. 

  Læs mere om mulighederne under Kontakt.

  Når dit barn skal i skole

  Vores dagtilbud dækker to skoledistrikter: Rosenvang og Viby.

  Hvilken skole dit barn skal gå på, afhænger af, hvor du og din familie bor. Hvis du gerne vil vide mere, kan du indtaste din adresse her.

  Sidst opdateret: 26. juni 2024