Børnehuset Vidtskue er en integreret institution. Vi er normeret til 24 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn. I huset arbejder vi funktionsopdelt, hvilket betyder at vi tilbyder forskellige aktiviteter igennem hele dagen som barnet kan eller skal deltage i.

Børnehuset Vidtskue er både jeres og vores sted. Vi ønsker, at I skal føle jer hjemme og I er altid velkommen til at aftale en dag med personalet, hvor I kan deltage nogle timer for at opleve hverdagen på nærmeste hold. Hvis I har lidt ekstra tid morgen eller eftermiddag, så opfordrer vi til, at I slår jer ned og være sammen med eget og andre børn.

Det er vigtigt for os, at børnene føler sig som en del af fællesskabet, øver sig i at byde aktivt ind og som deltager i de aktiviteter og lege, vi har fokus på. Personalet er altid klar med støtte, vejledning og guidning ift. barnet alder og kompetencer. Vi understøtter børnenes lege og ideer ved at følge deres initiativer og interesser. Vi ønsker at give børnene medbestemmelse i hverdagen og vise dem, at deres stemme er vigtig ind i det store fællesskab, hvor vi hjælper hinanden og giver plads til hinanden.

I huset arbejder vi funktionsopdelt. Det betyder, at vi tilbyder forskellige aktiviteter igennem hele dagen, som barnet kan eller skal deltage i. Medarbejderne vælger en formiddagsfunktion for en måned ad gangen, og det giver os en vigtig mulighed for at komme rundt i hele huset og dermed rundt om alle børn. Vi prioriterer, at medarbejderne har et kendskab til alle børn. Det primære ansvar for barnets trivsel og udvikling vil dog altid ligge hos den pædagog, som er kontaktvoksen og som har samling med og spiser frokost med barnet hver dag.

Vi bor i et lækkert hus med mange gode faciliteter:

  • En stor fælles garderobe
  • Fællesrum
  • Værksted
  • Musik/motorikrum
  • Konstruktionslegerum (hvor børn leger f.eks. med forskellige slags klodser)
  • En base i hver ende af huset, hvor der er gode badeværelser, og hvor de mindste tager dagens udgangspunkt

Vores fællesrum er i midten, og man kan godt sige, at det er hjertet i huset, fordi alle rum åbnes ind i det. Men pt. er det hele lavet om pga. COVID-19. For eksempel er begge vuggestuegrupperne nu i den ene ende af huset, og børnehavegrupperne bruger den anden, men primært bruger de legepladsen.

Vores legeplads er stor og omringer huset. Vi har en stor sandkasse, to store overbyggede terrasser, gynger, en rutsjebane, bakker og et skur som gemmer alle vores cykler, scootere, skovler, snedkergrej, trillebøre og alt andet, vi bruger på legepladsen.

Vi bruger også tit vores nærområde, hvor der findes geder, kaniner og andre legepladser.

 

 

 

I hverdagen har vi faste rutiner. Det skaber tryghed og forudsigelighed hos børnene og et tilhørsforhold til medarbejderen og børnegruppen. I vuggestuegrupperne, Røde Mor og Boblerne, er 12 børn i hver gruppe, og 2 pædagoger og en medhjælper. I børnehavegrupperne, Raketterne, er der samlet 4 pædagoger og 2 medhjælpere. Grundet COVID-19 er Raketterne delt op i 2 faste grupper med 20 børn i hver. Udover det er vi glade for at vi altid har studerende i praktik her i huset. 

Vi starter samling i grupper kl. 9, får hilst på hinanden og snakket om det der skal ske resten af dagen. Vi synger sange eller rim og har fokus på forskellige temaer med udgangspunkt i vores pædagogiske læreplan. Derefter går vi ud på funktionerne og slutter formiddagen af med frokost i samme gruppe. En mere detaljeret oversigt ser sådan ud:

Vuggestuen

Kl. 9.00: Samling og frugt.

Kl. 9.30: Aktiviteter

Kl. 10.30: Frokost, og herefter middagslur

Kl. 12.00-13.30: Vågne børn samles på en stue

Kl. 13.30: Eftermiddags -mad og leg på stuerne.

Børnehaven

Kl.9.10: Samling / fokusgrupper

Kl. 9.40: Aktiviteter på funktionerne

Kl. 11.15: Frokost

Kl. 12.00: Alle vågne børn er på      legepladsen                       

Kl. 14.00: Eftermiddagsmad /   Funktionerne åbnes igen

Kl. 16.00: Vi samles i Fællesrummet eller på legepladsen.

Traditioner

I Børnehuset har vi forskellige traditioner i løbet af året. Vi afholder f.eks. spisegruppeaftener, hvor personale og familier spiser sammen, sommerfest, julefest, julegudstjeneste, høstuge m.m. Du vil som forælder blive informeret nærmere i tiden op til. Vi fejrer også gerne barnets fødselsdag i samråd med dig.

I Børnehuset Vidtskue medbringer børnene hver dag to madpakker, da forældrene indtil videre valgt har den fælles frokostordning fra. (Se nederst om afstemning om kost). Vi sørger for mælk til husets yngste børn.

Børnene er altid velkomne til at tage morgenmad med hjemmefra, og så står du som forælder for at servere maden for dit barn, inden du forlader huset. Nogle børn har morgenmadsprodukter stående i vores køkken, og andre tager det med hver dag.

Børnene har hver deres drikkedunk stående i lettilgængelige kasser, så de nemt selv kan drikke en tår vand, når de har lyst.

 

Vi prioriterer en tryg opstart i et tempo, som tilgodeser dit barn. Under indkøringen er du som forælder med de første par dage, imens vi lærer barnet og forældrene at kende. Efter ca. 14 dage er barnet indkørt, og vi holder en opfølgende samtale efter tre måneder.

Det er vigtigt for os, at vi i fællesskab får skabt en åben, ærlig og tryg kommunikation om dit barn. Derfor vil vi bede dig komme til os, hvis der er noget, du undrer dig over eller gerne vil have en samtale om. Vi har altid barnets trivsel i fokus og vil også komme til dig, hvis vi ønsker en samtale.

Vi forventer, at du sætter dig ind i vores værdier og pædagogiske grundlag, og at du bakker op om disse, så vi kan indgå i et gensidigt forpligtende fællesskab. Det er også vores forventning, at du bakker op om vores forældremøder.

Der er mulighed for at involvere sig mere ved at stille op til forældrerådet.

 

Vores kerneopgave er at skabe de bedst mulige betingelser for et godt børneliv. Et børneliv som er præget af tryghed, genkendelighed og respekt for individet og fællesskabet. 

Ethvert barn er unikt, har sin egen identitet og egne følelser. Dette er fundamentet i vores børnesyn i Viby-Rosenvang Dagtilbud, og herfra opbygger vi det pædagogiske miljø med leg, læring, rutiner og dialogen med forældrene – alt, der er i barnets hverdag hos os.

Nærhed, omsorg og anerkendende relationer er tre andre nøgleord i vores arbejde, og det understøtter vi organisatorisk ved, at alle børn har mulighed for at være en del af større og mindre fællesskaber, hvor positive sociale relationer kan udfolde sig.

Vi indretter læringsmiljøer, der tilgodeser både små og større grupper, fysiske og mere stillesiddende aktiviteter. Vi har øje for børnenes relationer ift. jævnaldrende, aldersintegrerede grupper og relationen til det pædagogiske personale.

Alle børn skal opleve social samhørighed, og det opnås gennem skabelse af deltagelsesmuligheder for alle. I praksis vil det sige, at vi giver børnene lige muligheder ved at møde dem forskelligt. Vi ser det enkelte barn og tager derfra stilling til, hvordan vi kan og skal handle.

Da vores børnesyn er fundamentet for alt, hvad vi gør, er børnesynet et helt centralt element i vores rekruttering og introduktion af nye medarbejdere. Vi italesætter vores børnesyn, der tager udgangspunkt i dagtilbudsloven: ”at være barn har en værdi i sig selv… børn skal ikke alene forberedes til at blive voksne, men støttes og værdsættes de første år”.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.