Gå til hovedindhold

Børnehuset Vidtskue

Børnehuset Vidtskue er både jeres og vores sted. Vi ønsker, at I skal føle jer hjemme og være en del af vores fællesskab.

Barn klipper ud i papir
 • Læs op

Indhold

  Børnehuset Vidtskue er en integreret institution. Vi er normeret til 24 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn. 

  Hos os er der højt til loftet og plads til alle, og vi lægger stor vægt på at være åbne og imødekommende. Vi mener, at det giver børnene den bedste hverdag, når vi er anerkendende og tager børnenes perspektiv.

  Vi understøtter børnenes lege og ideer ved at følge deres initiativer og interesser. Vi ønsker at give børnene medbestemmelse i hverdagen og vise dem, at deres stemme er vigtig ind i det store fællesskab, hvor vi hjælper hinanden og giver plads til hinanden.

  Det er vigtigt for os, at børnene føler sig som en del af fællesskabet, øver sig i at byde aktivt ind og deltager i de aktiviteter og lege, vi har fokus på. Personalet er altid klar med støtte, vejledning og guidning ift. barnet alder og kompetencer.

  Vi prioriterer, at medarbejderne har et kendskab til alle børn. Det primære ansvar for barnets trivsel og udvikling vil dog altid ligge hos den pædagog, som er kontaktvoksen og som har samling med og spiser frokost med barnet hver dag.

  Hvis et barn begynder at mistrives, reagerer vi hurtigt. Og vi inddrager familien, så vi sammen kan hjælpe barnet tilbage i trivsel. Når vi oplever, at et barn har svært ved noget, er det vores ansvar som voksne at skabe rammerne, så barnet kan øve sig og lære.

  Lidt om det praktiske

  I er altid velkommen til at aftale en dag med personalet, hvor I kan deltage nogle timer for at opleve hverdagen på nærmeste hold. Hvis I har lidt ekstra tid morgen eller eftermiddag, opfordrer vi til, at I slår jer ned og være sammen med eget og andre børn.

  Solen er navnet på vuggestuen, der består af to grupper: månen og regnbuen. I hver gruppe er der 12 børn, 2 pædagoger og en medhjælper.

  Børnehavens navn er raketterne. Her er 34 børn, 3 pædagoger, 1 medhjælper og 1 studerende.

  Vi har altid været glade for at have en studerende – det er godt at være med til at uddanne fremtidens pædagoger.

  I Vidtskue udvikler vi på og undersøger, hvordan vi kan arbejde funktionsopdelt. Det betyder, at vi tilbyder forskellige aktiviteter igennem hele dagen, som barnet kan eller skal deltage i.

  Forrige Næste

  Når du kommer til Vidtskue, er vores legeplads det første, du møder, for den ligger rundt om hele vores fine hus. Legepladsen er stor, og vi er i fuld gang med at udvikle den, så den bliver et endnu sjovere sted at lege.

  Vi har en stor sandkasse, to store overbyggede terrasser, gynger, en rutsjebane, bakker og et skur til alle vores cykler, scootere, skovler, snedkergrej, trillebøre og alt andet, børnene bruger, når de hver dag er ude.

  Inden for har vi mange gode faciliteter:

  • Værksted
  • Musik- og motorikrum
  • Dukkerum
  • Byggerum (her leger børn f.eks. med forskellige slags kloder)

  Vi har naturligvis også en stor garderobe, badeværelser og ikke mindst et godt fællesrum midt i huset. Det er ’hjertet’, for alle andre rum har adgang herind. Rummet bruger vi bl.a., når vi gerne vil være mange sammen.

  Når vi har lyst til se geder, kaniner eller andre legepladser, tager vi på ture til steder i lokalområdet.

  Faste rutiner er den del af hverdagen i Vidtskue. Det skaber tryghed og forudsigelighed for børnene og hjælper dem til at knytte stærke bånd til de andre børn i gruppen og til de voksne.

  Hver dag har vi samling kl. 9. Det har vi, så alle får hilst på hinanden, og vi taler om, hvad der skal ske resten af dagen. Sammen synger vi sange og rim, der har fokus på temaer fra den pædagogiske læreplan. Derefter er børnene i gang med aktiviteter eller fri leg, som de selv finder på. Børnene får mad til frokost og om eftermiddagen.

  Her har du en mere detaljeret oversigt:

  Vuggestuen

  Kl. 9.00: Samling og frugt

  Kl. 9.30: Aktiviteter

  Kl. 10.30: Frokost og herefter middagslur

  Kl. 12.00-13.30: Vågne børn samles på en stue

  Kl. 13.30: Eftermiddagsmad og leg på stuerne

  Børnehaven

  Kl. 9.10: Samling / fokusgrupper

  Kl. 9.40: Aktiviteter

  Kl. 11.15: Frokost

  Kl. 12.00: Alle vågne børn er på legepladsen                       

  Kl. 14.00: Eftermiddagsmad – herefter leg og aktiviteter

  Kl. 16.00: Vi samles i fællesrummet eller på legepladsen

   

  Åbningstid

  Mandag og fredag har vi åbent kl. 6.30-16.30.

  Tirsdag, onsdag og torsdag har vi åbent kl. 6.30-17.

   

  Traditioner

  I Vidtskue har vi forskellige traditioner i løbet af året. Vi afholder f.eks. forældrekaffe, bedsteforældredag, sommerfest, julefest, julegudstjeneste m.m. Du vil som forælder blive informeret i tiden op til.

  Barnets fødselsdag vil vi også gerne være med til at fejre. Sammen taler vi om, hvordan det skal foregå.

  I Børnehuset Vidtskue medbringer børnene hver dag en madpakke, der spises om eftermiddagen.

  Til frokost har forældrene valgt en fælles frokostordning. Det betyder, at børnene får mad fra cateringfirmaet Lille Dyrgaards madhus og gårdbutik.

  Du er altid velkommen til at tage morgenmad med hjemmefra, og så står du som forælder for at servere maden for dit barn, inden du forlader huset. Nogle børn har morgenmadsprodukter stående i vores køkken, og andre tager det med hver dag.

  De mindste børn får mælk til måltiderne.

  Børnene har hver deres drikkedunk stående i lettilgængelige kasser, så de nemt kan drikke en tår vand, når de har lyst.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have madpakker med. Du stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Vi prioriterer en tryg opstart i et tempo, som tilgodeser dit barn. Under indkøringen er du som forælder med de første par dage, imens vi lærer barnet og forældrene at kende. Efter ca. 14 dage er barnet indkørt, og vi holder en opfølgende samtale efter tre måneder.

  Det er vigtigt for os, at vi i fællesskab får skabt en åben, ærlig og tryg kommunikation om dit barn. Derfor vil vi bede dig komme til os, hvis der er noget, du undrer dig over eller gerne vil have en samtale om. Vi har altid barnets trivsel i fokus og vil også komme til dig, hvis vi ønsker en samtale.

  Vi forventer, at du sætter dig ind i vores værdier og pædagogik, og at du bakker op om disse, så vi kan indgå i et gensidigt forpligtende fællesskab. Det er også vores forventning, at du bakker op om vores forældremøder.

  Der er mulighed for at involvere sig mere i Vidtskue ved at stille op til forældrerådet.

  Du kan læse mere om forældreråd og forældrebestyrelsen her.

  Vores kerneopgave er at skabe de bedst mulige betingelser for et godt børneliv. Et børneliv som er præget af tryghed, genkendelighed og respekt for individet og fællesskabet. 

  Ethvert barn er unikt, har sin egen identitet og egne følelser. Dette er fundamentet i vores børnesyn i Viby-Rosenvang Dagtilbud, og herfra opbygger vi det pædagogiske miljø med leg, læring, rutiner og dialogen med forældrene – alt, der er i barnets hverdag hos os.

  Nærhed, omsorg og anerkendende relationer er tre andre nøgleord i vores arbejde, og det understøtter vi organisatorisk ved, at alle børn har mulighed for at være en del af større og mindre fællesskaber, hvor positive sociale relationer kan udfolde sig.

  Vi indretter læringsmiljøer, der tilgodeser både små og større grupper, fysiske og mere stillesiddende aktiviteter. Vi har øje for børnenes relationer ift. jævnaldrende, aldersintegrerede grupper og relationen til det pædagogiske personale.

  Alle børn skal opleve social samhørighed, og det opnås gennem skabelse af deltagelsesmuligheder for alle. I praksis vil det sige, at vi giver børnene lige muligheder ved at møde dem forskelligt. Vi ser det enkelte barn og tager derfra stilling til, hvordan vi kan og skal handle.

  Da vores børnesyn er fundamentet for alt, hvad vi gør, er børnesynet et helt centralt element i vores rekruttering og introduktion af nye medarbejdere. Vi italesætter vores børnesyn, der tager udgangspunkt i dagtilbudsloven: ”at være barn har en værdi i sig selv… børn skal ikke alene forberedes til at blive voksne, men støttes og værdsættes de første år”.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores pædagogiske arbejde. Det kan du læse mere om her:

   

  Sidst opdateret: 17. april 2024