Gå til hovedindhold

DII Tumlehuset

Vores vigtigste og fornemmeste kerneopgave er, at her skal være og udvikles glade og livsduelige børn.

 • Læs op

Indhold

  Tumlehuset er en 0-6 års aldersintegreret daginstitution med plads til 100 skønne og forskellige børn samt 23 søde og fagligt dygtige voksne.

  I Tumlehuset møder du og dit barn et stort og varmt fællesskab, som rummer et godt børneliv. Vores vigtigste og fornemmeste kerneopgave er, at her skal være og udvikles glade og livsduelige børn. Glade børn lærer bedst, og det har vi øje for igennem alt, hvad vi laver i Tumlehuset.

  Sammen skaber vi trygge og forudsigelige rammer, hvor der både er aktiviteter med et højt energiniveau og masser af plads til tid, ro og fordybelse.

  Det gode forældresamarbejde prioriteres højt af os. Daglige dialoger med forældrene er vigtige, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for børnene - og vi lægger vægt på, at Tumlehuset er et varmt hus med en god tone og humor.

  For at støtte op om det forpligtende fællesskab, som vi er en del af her i Tumlehuset, har vi forskellige traditioner, vi værner om. Der er sommerfest og julefest for alle. Festlig fredag, fastelavns- og halloweenfest er kun for husets børn. Derudover prioriterer vi bedsteforældredag samt afslutning for de ældste børn og gensynsdag for gamle børn.

  Vores personale emmer af nærvær og omsorg og har altid et smil på læben. Vi arbejder ud fra mottoet: "Det skal være sjovt at være barn". Du vil møde et team bestående af kvinder og mænd, der aldersmæssigt er bredt repræsenteret og som målrettet går efter at lære mere om pædagogik.

  Vi arbejder ud fra den pædagogiske læreplan, som er grundlag for Tumlehusets pædagogik. I den indgår de seks læreplanstemaer, som har til hensigt at sikre en bred læringsforståelse og fokus på forskellige centrale elementer i børns læring og udvikling. (Link til den pædagogiske læreplan)

  Vi glæder os til at tage imod dig og dit barn i Tumlehuset.

  Forrige Næste

  Tumlehuset er et charmerende sort træhus, som ligger i et naturskønt område lige ved siden af Væddeløbsbanen – og med Mindeparken, Marselisborg slot, Forstbotanisk Have samt Tangkrogen som naboer. Derfor har vi også let adgang til naturen, første parket til årstidernes skiften, heste, små hunde, ænder og krabber.

  Vores hus er inddelt i 6 stuer: Grinebiderne, Humørbomberne, Guldklumperne, Balladesnedkerne, Tyttebøvserne og Hoppelopperne. Derudover har vi et stort krearum og et konstruktionsrum.

  Læringsmiljøerne på stuerne er indrettet ud fra devisen: lidt men godt, så det er nemt og overskueligt at være barn og samtidig give inspiration til spændende lege. I Tumlehuset arbejder vi løbende med forskellige temaer, og de vil være synligt på stuerne.

  Legepladsen

  Rundt om hele huset breder legepladsen sig og er delt op i tre: ”Forsiden”, ”Bagsiden” og ”Skoven”. Den indbyder til alle former for leg og pædagogiske aktiviteter. Vi elsker at være ude. Legepladsen er et frirum med masser af plads, højt til loftet, forskellige udfoldelsesmuligheder og ro. Her er der plads til at lege mange sammen, lege vildt, lege alene og lege lidt i fred for voksne. 

  Det er vigtigt for os, at børnene kan finde små rum, hvor de kan trække sig tilbage. I de små mellemrum vokser der selvstændighed, forhandlinger, gode ideer og gode lege.

  Legepladsen bliver brugt af hele huset igennem hele dagen. Herude ser vi hinanden på kryds og tværs af stuerne; både børnehave og vuggestue i mellem. Den giver os også mulighed for at være adskilt efter behov.

  En almindelig dag i Tumlehuset former sig nogenlunde sådan her:

  Kl. 6.30 - 8.15
  Tumlehuset åbner på Tyttebøvserne for alle børn i huset. Vi tager imod børn, og de voksne sætter små aktiviteter i gang. 

  Kl. 8.15 - 9
  Børnehavebørnene går i børnehaven, og vuggestuebørnene går ind på deres stuer. De voksne sætter små aktiviteter i gang.

  Kl. ca. 9 - 9.15
  På alle stuer holdes samling, hvor vi har en snak om dagens leg og aktiviteter. Vi synger sange og får skabt opmærksomhed omkring hvert enkelt barn.

  Kl. 9.15 - 10.30
  Tid til de egentlige aktiviteter, planlagte såvel som spontane, ude eller inde.

  Kl. 10.30 - 11.15
  Der er frokost stuevis.

  Kl. 11.15 - 13.30
  De mindste børn sover middagssøvn, mens de større børn leger og oftest går på legepladsen.

  Kl. 13.30 - 14.30
  Vi spiser eftermiddagsmadpakker.

  Kl. 14.30 - 16.00
  Børnene leger med hinanden på legepladsen, i fællesrummet eller på stuerne. Der er mindre aktiviteter rundt omkring.

  Kl. 16 - 16.30/17.00
  Børnene samles enten i børnehaven eller på legepladsen.

  Kl. 17.00 (16.30 mandag og fredag)
  Tumlehuset lukker.

  Ugeplan

  I Tumlehuset arbejder vi struktureret i forhold til, hvad børnegruppen på de enkelte stuer kalder på. Vi laver en ugeplan ud fra dette med et tema, og den kan du som forælder følge med i.

  På tværs af stuerne

  Samarbejde er et kerneord for os. Vi er så vidt muligt sammen på tværs af stuerne i vuggestuen. Om torsdagen er børnehaven aldersopdelt på tværs af stuerne - og her deltager de ældste vuggestuebørn i den yngste børnehavegruppes aktiviteter, fordi det er med til at gøre overgangen fra vuggestue til børnehave bedre.

  I Tumlehuset modtager vi frokostordning fra Lille Dyrgaards madhus og gårdbutik. Vi får pålægsfade med varierende pålæg samt grøntsager. 

  Eftermiddagsmadpakken giver du selv dit barn med hjemmefra. Vi anbefaler en sund og varieret udgave, så børnene bliver ved med at have god energi til resten af eftermiddagen.

  Det vi gør

  For os i Tumlehuset betyder måltiderne et samlingspunkt. Her ligger mange tanker bag f.eks. faste pladser, rollemodeller både i fht. madmod, selvstændighed og opførsel ved bordet, den voksnes rolle samt værdier omkring måltidet.

  Måltidet skal være et hyggeligt tidspunkt på dagen, hvor der er ro og plads til dialog og samtale om maden, høre om dagens oplevelser og lære af hinanden.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have madpakker med. Du stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  I Tumlehuset bygger forældresamarbejdet på respekt og tillid. Vi har en anerkendende tilgang og en omgangsform mellem børn, ansatte og forældrene, som er præget af gensidig forståelse for perspektiver.

  Nøgleord i forældresamarbejdet er for os troværdighed, åbenhed og ærlighed. Med det mener vi, at man kan regne med os. At vi gør det, vi siger, og at vi siger det, vi mener.

  For at vi kan give dit barn den bedste tid i Tumlehuset, er du som forælder en vigtig ressource. Vores kerneopgave er et fælles ansvar, og derfor forventer vi, at du er medansvarlige for at være god rollemodel for vores fælles børn: vi hilser på hinanden, vi taler godt om Tumlehuset og dét, der er børnenes hverdag. Alt dette hjælper børnene med en tro på, at det bliver en god dag – igen i dag.

  Ydermere ligger vi stor vægt på gennemsigtighed, da det skaber et tillidsfuldt samarbejde. Vi bruger den daglige dialog med dig til at lære både dig og dit barn bedre at kende.

  Samtaler

  Vi indkalder til en række samtaler. Ved barnets opstart samt når barnet er 2, 3 og 4 år. Nogle af møderne er korte statusmøder. Andre er længere.

  Vi lægger vægt på at holde disse møder, så vi kan lave en tidlig indsats og være fælles om at støtte barnets udvikling. Vi taler meget om, hvad der skal ske i den kommende tid for barnet - f.eks. om at skulle begynde i børnehave eller skole.

  Aula

  Vi bruger Aula som en kontaktplatform, hvor vi også kan dele informationer med hinanden. Her lægger vi blandt andet billeder og historier op omkring børnenes hverdag med deres små venner.

  Du skal bruge Aula til ferietilmelding for dit barn.

  Få indflydelse på hverdagen

  I Tumlehuset, har vi et forældreråd, hvor vi vender det, der sker i huset. Forældrene byder ind med ønsker til emner, der drøftes, og rådet er med i planlægningen bl.a. arbejdsdage. Forældrerådet mødes som udgangspunkt ca. 4 gange om året.

  Gennem arbejdet i vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen, og herfra vælges en deltager til dagtilbuddets bestyrelse.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Børns udvikling og trivsel er alfa og omega, og hvis barnet ikke trives, hæmmes muligheder for udvikling. Derfor arbejder vi med det enkelte barn eller børnegruppen og tager udgangspunkt i dér, hvor barnet eller gruppen er nu, for at kunne tage det næste bedste skridt.

  Vi sikrer høj faglighed ved at benytte os af forskellige metoder og redskaber, hvilket danner grundlag for de bedste for vores børn.

  Vi samarbejder med børn og forældre om at styrke mod og livsduelighed, der skal være grundsten for deres selvværd, selvtillid og selvbillede.

  Dagligdagen er indrettet således, at børnene får mulighed for at udfolde og udfordre sig selv i tæt relation med støttende og motiverende voksne både gennem leg og læring, men også i overgange i dagens rutiner og gøremål.

  Vi ønsker, at børnene er del af både store og små fællesskaber i Tumlehuset, som bidrager til deres forståelse af sig selv og andre, og at det danner grundlag for rummelighed, nysgerrighed, venskaber og en grundlæggende følelse af at høre til og have betydning for andre.

  Vi vil det bedste for børnene. Vores pædagogik er under løbende udvikling, og der er et kvalificeret og veluddannet personale i Tumlehuset. Pædagogerne i huset har alle som minimum taget pædagoguddannelsen.

  Vi arbejder med Stærkere Læringsfællesskaber som metode. Det går bl.a. ud på, at vi i højere grad ønsker at lære af og med hinanden. Vi bruger hinanden til at udvikle vores faglighed, som i sidste ende kommer vores børn til gavn.

  Tumlehuset huser udover uddannede pædagoger og medhjælpere også en praktikvejleder.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores pædagogiske arbejde. Det kan du læse mere om her:

   

  Sidst opdateret: 29. januar 2024