Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

En gruppe børnehavebørn maler flotte tegninger på værkstedet
 • Læs op

Indhold

  For at opnå den bedste kommunikation er det vigtigt, at du siger, hvad du mener, og hvad du forventer. Det er ikke sikkert, at alle forventningerne kan indfries, men netop derfor er dialogen vigtig. Hvad er dine forventninger til dagtilbuddet, institutionen, hverdagen, kommunikationen mv.? Lad os tale om det.

  SPØRG OS
  Vi gør, hvad vi kan for at bære tydelige om vores pædagogik – og vi vil gerne spørges om, hvorfor vi gør, som vi gør. Der er altid tanker bag vores handlinger. Dem vil vi gerne dele, og vi opfordrer dig til at stille spørgsmål og komme med dine tanker.

  Vi sørger for, at du kan finde informationer på Aula og opslag i afdelingen. Det er vores forventning, at du holder dig informeret.

  Et godt ry er et fælles ansvar og noget, vi skaber sammen. Samarbejdet om børnene fungerer bedst, når alle har positive forventninger og deler det, der undrer eller udfordrer med hinanden.

  SAMMEN VED VI MEST
  Pædagoger og forældre kan noget forskelligt. Du som forælder er den vigtigste voksen – du er den primære omsorgsperson og rollemodel, og dit barn spejler alt, hvad du gør.

  Vi som pædagoger har den faglige viden og en menneskelig indsigt til at kunne læse barnet, støtte og udfordre barnet og handle på barnets behov og signaler.

  FÆLLES MÅL
  Vores ambition er, at vi sammen med dig som forælder kan etablere stærke fællesskaber i børne- og i voksenhøjde. Det gør vi ved at samarbejde om følgende mål:

  • Et dagtilbud for alle
  • En grundlæggende fælles kultur, der sikrer, at vi vil hinanden det bedste
  • Et tæt samarbejde præget af gensidig nysgerrighed og åbenhed ind i hinandens verdener
  • En dialog med hinanden der lufter flere perspektiver og nuancer
  • Autentiske voksne

  Forældreråd i afdelingerne

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Dagtilbuddets bestyrelse består af 2 forældrerepræsentanter fra hver af afdelingernes forældreråd samt en personalerepræsentant fra hver afdeling.

  Bestyrelsens opgave er at drøfte og udstikke overordnede principper og retningslinjer for det samlede dagtilbud.

  Bestyrelsen holder mindst fire møder om året.

  Dagtilbudslederen deltager i og har det overordnede ansvar for bestyrelsesarbejdet.

  Kontakt dagtilbudslederen eller den pædagogiske leder i dit barns institution for mere info.

  Formand

  Lotte Larsen, Østerbo Vuggestue og Børnehave

  Næstformand

  Christian Wulff Colmorn, Børnehuset Grundtvigsvej  

  Medlemmer

  Maria Jensen, Børnehuset Vilhelm Becks Vej         

  Helle Sørensen, Børnehuset Moltkesvej

  Mette Mathiasen, DII Tumlehuset

  Annie Najbjerg, Vuggestuen Bjørnbaksvej

  Stine Kristensen, Børnehuset Fredensvang    

  Josefine Baden, DII Hurlumhejhuset

  Cecilie Holk, Børnehuset Vidtskue 

  Medarbejdere og DTL

  Marlene Madsen, pædagog, DII Hurlumhejhuset

  Maria Rasmussen, pædagog, Børnehuset Moltkesvej

  Janne Bremer, Dagtilbudsleder, Viby-Rosenvang Dagtilbud

   

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  Vi bruger Aula som en del af vores kommunikation med dig som forælder. Her finder du en pjece om, hvordan du logger ind og bruger Aula.

  Læs mere i denne pjece

   

  Sidst opdateret: 19. februar 2024