Gå til hovedindhold

Østerbo vuggestue og børnehave

I Østerbo vuggestue og børnehave lægger vi vægt på, at alle børn og voksne føler sig som en del af et værdifuldt og forpligtende fællesskab.

 • Læs op

Indhold

  Det skal altid være trygt at blive afleveret i Østerbo. Derfor gør vi meget ud af, at børnene får en god modtagelse – hver morgen.

  I pædagogisk praksis tilstræber vi, i samarbejde med dig som forælder, at børnene udvikler sig til robuste børn, som kan rigtig meget selv, og som med deres forskellighed kan indgå i et mangfoldigt fællesskab. Vores mål er, at vi hjælper vores børn til at ”blive sig selv” uden at blive ”sig selv nok”.

  Vores børn er inddelt på stuer, hvor barnet har sin faste base og sine kendte voksne. Men børnene må også færdes på tværs af stuerne og søge venskaber. I både vuggestue og børnehave er der aktiviteter på tværs.

  Aktiviteterne planlægges ud fra, hvad vi ser, børnegruppen har brug for eller efterspørger. I vores ugestruktur tilgodeser vi gode legemiljøer for alle børn. Vi arbejder med børnene i mindre grupper, hvor der er mulighed for nærvær, fordybelse og læring.

  Vi arbejder bevidst med at skabe positive læringsmiljøer for børnene hele dagen igennem. Med læring forstår vi læring til livet.

  Konkret arbejder vi med at skabe trygge og tydelige rammer, hvor børnene får muligheder for at øve sig på at kunne selv. Det handler i praksis om fysiske ting som f.eks. at kravle op og komme ned igen, tage tøj af og på eller forsøge at løse konflikter selv – og vi står klar med hjælp.

  Vi er generelt optaget af positive fællesskaber i både voksen og børnehøjde. I Østerbo er plads til alle, men ikke til alt.

  Forrige Næste

  Vi holder til i hyggelige bygninger med mange små rum. De små rum giver børnene mulighed for uforstyrret leg og fordybelse.

  Vuggestuen og børnehaven ligger i to bygninger lige ved siden af hinanden med legepladsen imellem, så vi hurtigt kan komme på besøg.

  Vores legeplads er inddelt i legezoner, som ligeledes skaber plads til fordybelse med store træer til at skygge for solen i sommer halvåret.

  Østerbo ligger i det gamle Viby med grønne områder med Viby Kirke som nabo. Vi er også naboer til Viby spejderne, som gerne låner os deres hytter og udeområder.

  32 vuggestuebørn og 52 børnehavebørn holder til i Østerbo. Børnene er fordelt på 3 grupper med 11 vuggestuebørn i hver. I børnehaven er der 3 grupper med ca. 17–18 børn i hver. 

  Vi prioriterer at have uddannede pædagoger ansat, og vi har et tæt samarbejde i personalegruppen omkring det enkelte barn. Dette giver et alsidigt blik på vores børn.

  Når vores vuggestuebørn nærmer sig børnehavealderen, kommer de på ugentligt besøg i børnehaven, så der bliver en glidende og mere tryg overgang.

  Dagens gang

  Vi starter dagen med morgenmad. Vi værdsætter denne fredelige stund, da vi ser det som en forlængelse af morgenhyggen hjemmefra.

  I løbet af de næste timer fyldes Østerbo op med livlige børn.
  Kl. 9:00 holder vi en samlingsstund – her har vi særligt fællesskabet for øje: Hvem er her? Hvem er her ikke?

  Vi lægger vægt på, at samlingen er et øverum for at holde fælles fokus. Det er pædagogernes opgave at sikre, at indholdet er motiverende for alle børn.

  I løbet af formiddagen er det muligt at deltage i forskellige aktiviteter. F.eks. motorikgruppe, rytmik, kreativitet, musik, værksted eller lignende. Vi vægter også børnenes mulighed for at lege uforstyrret og på den måde øve sig i livet.

  Vi er optaget af, at børnene lærer hele dagen igennem. Derfor inddrages de i borddækning, oprydning, at hjælpe hinanden, feje osv. – de deltager ivrigt og gerne.

  Vi forsøger at være så meget ude som muligt, men der er altid små grupper af børn, som tilbydes mindre legegrupper eller aktiviteter med sprogligt fokus indenfor.

  Traditioner

  Vi holder de danske kulturtraditioner i hævd ved at fejre fastelavn, jul, påske og fødselsdage. Desuden har vi spaghettiarrangementer for forældre.

  Kl. 6:30-7:30 For de morgenfriske tilbyder vi et let morgenmåltid bestående af havregryn og knækbrød.

  Kl. 9 spiser børnene et måltid, som forældrene i fællesskab står for.

  Kl. ca. 10:30–11 tilbydes børnene hver dag et forældrebetalt måltid, som leveres fra Lille Dyrgaards madhus og gårdbutik.

  Måltidet er et af dagens samlingspunkter. Vi vægter, at der er en god stemning omkring bordet. Vi lader barnet vælge selv, hvad det har lyst til at spise.

  Vi taler om maden: Hvem kan godt lide hvad? Hvad smager det af? Hvor kommer det fra? Hvor er der nogen, som ikke spiser svinekød osv. Børnene øver sig i at smøre selv, eksperimentere med mystiske madder, sende fade rundt m.m.

  Kl. 14 spiser børnene et måltid, som forældrene i fællesskab står for.

  Forældrene i Østerbo er gået sammen for at lave en ordning, hvor børnene får mad kl. 9 og kl. 14. Det betyder, at du undgår at smøre madpakke hver dag.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Du stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Barnets udvikling og trivsel er vores fælles ansvar. Derfor vil vi rigtig gerne, at vi har et tæt samarbejde omkring dit barn.

  I praksis betyder det, at vi hver dag tilstræber mundtligt at give dig en lille flig af dit barns dag med hjem.

  Det er værdifuldt for os, at vi har et åbent og ærligt samarbejde – så kom endelig med det, som du har på hjerte.

  Når vi modtager nye børn, foregår det altid i et tæt samarbejde med forældrene. Vi har en bred erfaring i at modtage børn, men du kender dit barn bedst. Sammen finder vi brugbare løsninger til barnets bedste.

  Vi afholder forældresamtaler ved barnets start hos os, ved overgangen til børnehave og igen ved overgangen til skole. Vi er altid åbne for en samtale, hvis enten du eller vi har brug for det.

  Vi forventer, at du som forælder engagerer dig positivt i Østerbo. F.eks. ved at deltage i og bidrage ved arrangementer, som arrangeres af Østerbo eller forældrerådet.

  Vi appellerer til, at du afleverer evt. negativ kritik direkte til os - her hvor vi kan gøre noget ved det.

  Ligeledes har vi en forventning om, at du som forælder sætter tydelige grænser for dit barn – også når du er i Østerbo.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns trivsel er afgørende for os. Vi møder børnene med varme, tillid og respekt. Det betyder i praksis, at barnet bliver mødt af nærværende voksne. At der er en imødekommende og venlig omgangsform – eller sagt på en anden måde, at barnet mødes med en respektfuld og anerkendende holdning.

  Vi er et hus, som altid er i udvikling, og vi bruger informationer om børnenes trivsel til at udvikle, ændre eller forfine vores praksis.

  Vores fælles arbejdsgrundlag er ”Den pædagogiske læreplan”. Den bruger vi til at sætte retning for at sikre alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i Østerbo

  Vi ser hvert barn som unikt – dvs. vi respekterer børnenes forskellige personligheder og støtter det enkelte barn i at blive så dygtigt, som det kan.

  Vi tror på, at alle har ressourcer at bidrage med ind i et stærkt fællesskab.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores pædagogiske arbejde. Det kan du læse mere om her:

   

  Sidst opdateret: 29. januar 2024