Gå til hovedindhold

Børnehuset Moltkesvej

Børnehuset Molkesvej er et fællesskab med plads til alle. Vores vigtigste fokus er, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for børnene.

 • Læs op

Indhold

  Børnehuset Moltkesvej er en integreret institution. Der er 40 børn i vuggestuen og 60 børn i børnehaven.

  Vi former altid vores pædagogik ud fra, hvad børnene har brug for. Du vil hurtigt lægge mærke til, at stuerne ikke gør tingene ens i Børnehuset Molkesvej. Her gør vi ikke noget for rytmens skyld.

  Vi spørger hele tiden: Hvad er børnenes behov? Hvad kan vi gøre anderledes, så børnene får endnu bedre betingelser for at trives og udvikle sig.

  Du kan høre mere om vores pædagogiske arbejdsmetode i videoen her.

  Fordi vi ikke gør tingene ens, lærer børnene også at være i et fællesskab, hvor vi rummer hinandens forskelligheder. Børnene lærer at tage hensyn til, at nogle har brug for denne ting, mens andre har brug for andre ting.

  Vi gør en dyd ud af ikke at være ens – også i personalegruppen. Vi er forskellige, fordi vi ønsker det brede perspektiv på pædagogisk praksis, og fordi det er godt for børnene at møde mangfoldighed.

  Vi sætter spot på børnenes udvikling. Børn vokser f.eks. af at være en del af praktiske opgaver, så vi inddrager dem i mange ting såsom at tømme skraldespand og hente vasketøj. Det giver selvværd at lære nyt og kunne selv. Vi hjælper og guider børnene på vej, når de er parat til at kaste sig over at øve noget nyt.

  Overgangen fra vuggestue til børnehave har vi stort fokus på. Vi hjælper børnene med at blive klar til det næste store skridt i deres liv.

  Som forælder er du helt afgørende for, at vi kan lykkes med barnets udvikling. Vi har brug for hinandens indsigter, tillid og opbakning for at skabe de bedste rammer og vilkår for børnenes hverdag. Vi vil et samarbejde, hvor der er plads til at dele det positive, det sværere og det, der måtte undre.

  Rundvisning

  Du er meget velkommen til at få en rundvisning i Børnehuset Molkesvej. Du skal have det godt med at aflevere dit barn hos os, så lyt til din mavefornemmelse, om vi er det rigtige sted.

  Forrige Næste

  Inde

  Fællesrummet i midten binder vuggestuen og børnehaven sammen. Om morgen er vi samlet her, før vi går ud på stuerne. Fællesrummet er mange børns yndlingssted, for her er plads til at tumle rundt og bruge kroppen, mens musikken spiller. Bolde, sansemåtter og en tunnel, man kan kravle i, er ofte i brug.

  Vuggestuen

  Vuggestuen har tre stuer, eget fællesrum og et rum til at øve sprog.

  Barnet bliver tilknyttet en stue, men vi opfordrer også børnene til at gå fra stue til stue og opleve hele vuggestuen, efterhånden som de er klar til det.

  Alle medarbejderne er nærværende overfor alle børn i vuggestuen. Du vil også møde voksne fra de andre stuer og se, at i Børnehuset Moltkesvej sætter vi os på gulvet for at være i børnehøjde og følge børnenes initiativer.

  Børnehaven

  Børnehaven har tre stuer. Der er skydedør, så stuen kan opdeles i to rum, når der er brug for fordybelse med en mindre gruppe.

  Her er også et teaterrum. Børnene elsker at klæde sig ud. De er gode til selv at finde på lege og bruge deres fantasi. Børnene bruger den viden, vi giver dem, til at udvikle deres leg. F.eks. leger de historier fra en god bog. Børnenes lege afspejler også hverdagen - de kan både ”gå til læge” eller ”stå for en fødsel”.

  I science rummet er nysgerrigheden på spil, og vi kan udforske og lave forsøg i fællesskab. Børnenes egne initiativer vil vi gerne gribe og være undersøgende på. F.eks. se om en isterning smelter hurtigere, hvis der ligger noget ovenpå.

  Legepladserne

  Børnehuset Moltkesvej har en legeplads både i vuggestuen og i børnehaven.

  Vuggestuebørnene er ofte på legepladsen, der er fyldt med muligheder. Her er kuperet, så motorik og balancen bliver trænet, når man forsøger at løbe op eller køre ned med scooteren. Der er plads til både at have fart på og til at øve sig langsomt, når man endnu er usikker på benene.

  I midten af legepladsen er den store sandkasse, som børnene elsker at lege i. De laver sandkager til hinanden eller graver store huller.

  Børnehavens legeplads er bygget i niveauer. På den nederste del kan børnene køre på cykler og mooncars. På det øverste niveau ligger halmhuset. Det er en lille lerhytte, hvor vi har et værksted til kreative aktiviteter som f.eks. at bygge et fuglehus. Det er også her, vi hugger brænde, så vi kan lave bålmad i bålhytten – og det gør vi ofte, for det er sjovt og lærerigt at lave mad sammen udenfor. Halmhuset er hyggeligt at sidde i, når vi bagefter skal spise, eller når vi trænger til en pause fra vind og vejr.

  Der er også mange små krat til gode gemmesteder eller at lege uforstyrret i mindre grupper.

  Klatretræer, boldbane, gynger, legehuse, sandkasser og en hel masse andet giver mange andre muligheder for leg.

  Vores fokus er på, hvad børnene har brug for: Hvor er de i deres udvikling? Hvad skal vi voksne gøre for at hjælpe dem til at lære det næste? Det betyder, at hverdagen ikke er ens på stuerne, men planlægges ud fra børnenes behov.

  Vi fordeler os i mindre grupper og fordyber os i det, der giver mening. Den pædagogiske læreplan er vores grundlag, og den skaber sammenhæng og variation i det, vi gør.

  Vi er meget bevidste om, at børn lærer hele dagen igennem og i alle de situationer, de er en del af. De lærer også meget af almindelige hverdagsrutiner, så børnene deltager i de praktiske ting som f.eks. at dække rullebord eller tage af bordet efter frokost.

  En dag i Børnehuset Moltkesvej

  Morgenen starter kl. 6.30, hvor vuggestue og børnehave er sammen i fællesrummet.

  Kl. 7-7.30 går man ud til hver sin stue, hvor resten af børnene bliver afleveret.

  En dag i Børnehuset Molkesvej vil indeholde samling. Her får vi øje for hinanden som en gruppe og del af et fællesskab ved, at vi ser, hvem der er kommet i dag. Dagens indhold og aktiviteter bliver præsenteret.

  Vi er opdelt i små grupper med forskelligt indhold, der er tilpasset de enkeltes børns behov og udvikling.

  I vuggestuen spiser vi frokost kl. 10.30 og eftermiddagspakker kl. 13.30.

  I børnehaven spiser vi frokost kl. 11 og eftermiddagsmadpakker kl. 13.45.

  Traditioner

  I Børnehuset Moltkesvej elsker vi traditioner. Vi fejrer bl.a. fastelavn, påske og jul. Hos os skal det være sjovt at være barn, og vi bruger enhver lejlighed til at lave en fest - til stor glæde for børnene.

  Vi har også tre temauger om året. Indholdet er forskellige temaer, og vi samarbejder på tværs af vuggestue og børnehave. Temaugerne ligger fordelt udover året, og de er med til at give fællesskab og samhørighed i Børnehuset Molkesvej. I år er temaerne skraldeuge, mangfoldighed og høstuge.

  Klik her for at læse mere i årsplanen.

  I Børnehuset Moltkesvej modtager vi frokost fra Lille Dyrgaards madhus og gårdbutik. Vi får pålægsfade med varierende pålæg samt grøntsager.

  Børnene deltager i de rutiner, der er omkring maden: dækning af rullebord, borddækning på stuerne og tage af bordet. Børnene smører også deres egen mad, hvis de kan.

  Vi bruger måltidet til at lære: hvordan indgår man i en dialog, hvordan hjælper man hinanden, og hvordan kan man mærke, om man f.eks. er sulten, tørstig eller mæt.

  Til eftermiddagsmad spiser børnene deres medbragte madpakker.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om børnene skal have madpakker med. Du stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Du er som forælder den vigtigste i barnets liv og dermed vores vigtigste samarbejdspartner. Vi ønsker dialogen med dig om, hvad der vil skabe de bedste rammer og vilkår for dit barn og alle børnene i Børnehuset Molkesvej.

  Vi ønsker et åbent og respektfuldt samarbejde med plads til at dele glæder og positive oplevelser, og hvor vi også taler om det, der undrer dig eller måske bekymrer dig.

  Mindst en gang om året inviteres du til et fælles forældremøde. Her drøfter vi sammen aktuelle temaer. F.eks. måltidet som pædagogisk rum eller selvhjulpne børn.

  Når du har sagt ja

  Når du har sagt ja til en plads, vil en pædagog fra barnets kommende stue kontakte dig. Sammen lægger I en opstartsplan, der passer for barnet og jer som familie.

  Få indflydelse på hverdagen

  Forældrerådet er en vigtig del af Børnehuset Molkesvej. Her kommer forældre med input til børnenes hverdag, og forældrerådet laver aktiviteter for de andre forældre som f.eks. forældrekaffe. De hjælper også med planlægning af den fælles arbejdsdag.

  På det fælles forældremøde er der valg til forældrerådet. Der vælges fem forældre og suppleanter. De holder fem møder om året sammen med en pædagog fra henholdsvis vuggestue og børnehave samt den pædagogiske leder. Forældrerådet er vigtige, for de er med til at skabe sammenhold og kendskab på tværs af stuer og familier.

  Forældrerådet vælger en repræsentant, som sidder i dagtilbuddets bestyrelse. Her tales om de helt overordnede emner for hele dagtilbuddet.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  I Børnehuset Moltkesvej tager vores arbejde udgangspunkt i kerneopgaven:

  • At udvikle robuste, glade og sunde børn
  • Børn der kan tage ansvar, har mod på livet og er kreative
  • Børn, der er åbne for læring og som evner at lytte til egne og andres behov.

  Vi tager hensyn til hvert enkelt barns udvikling og behov, og vi hjælper det enkelte barn til at kunne være en del af det store fællesskab.

  I Børnehuset Moltkesvej arbejder vi ud fra, at børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer. Vi er i vores arbejde bevidste om, at børn lærer på forskellige måder og tænker dette ind i vores pædagogiske praksis.

  Begrebet læring er for os lig med forandring og udvikling. Forandringen finder sted som en indre proces i barnet, hvor barnet i et dynamisk samspil med dets omgivelser drives frem af lyst, behov og motivation. For at fremme børns læring tilstræber vi os, at de er en del af et fordomsfrit, inkluderende og trygt læringsmiljø med glade, nærværende og interesserede voksne, da det er afgørende for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Legen

  En væsentlig del af dit barns udvikling og trivsel kommer gennem legen. Igennem legen udvikles børns kognitive, kommunikative, kreative, motoriske og sociale kompetencer.

  Det er i legen, børn lærer om sig selv, hinanden og verden. Fantasien gør det muligt at overskride den virkelige verdens begrænsninger og giver børn mulighed for at udforske og skabe alternativer til det, der er givet her og nu. Børn leger for at lære og skabe. Det er også i legen, at børn bearbejder oplevelser fra hverdagen.

  Venskaber

  At have gode relationer er afgørende for børns trivsel og udvikling. Vi arbejder aktivt på at støtte børnene i at knytte nye og styrke eksisterende relationer.

  Vi mener, det er vigtigt, at barnet har en god ven. Derudover mener vi, at venskaber handler om retten til at vælge, men også om ansvaret for at inkludere andre. Dermed har vi alle et ansvar for vores egen og andres trivsel og udvikling.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores pædagogiske arbejde. Det kan du læse mere om her:

   

  Sidst opdateret: 17. april 2024