Gå til hovedindhold

Børnehuset Vilhelm Becks Vej

Velkommen til Vilhelm Becks Vej. Her skal alle være med i legen, og vi hjælper børnene med at øve sig på det, de endnu ikke kan.

Børn og pædagog taler om planter og dyr på legepladsen
 • Læs op

Indhold

  Børnehuset Vilhelm Becks Vej er en aldersintegreret institution med plads til 17 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn.

  Rummelighed og forskellighed er nøgleord for os. I Børnehuset Vilhelm Becks Vej skal alle være med, så vi lægger vægt på at lære børnene, hvordan de inddrager hinanden og drager omsorg, så de både passer på hinanden og hinandens ting. Hos os er der plads til alle, men ikke til alt.

  Vi lærer børnene at inkludere dem, der ikke altid gør lige præcist det, man selv gør. F.eks. ved at vise, at det altid er muligt at gå ind og ud af legen, mens barnet lærer legen at kende.

  Og leges skal der! Det skaber fællesskaber. Men også fordi her er plads til at øve sig. Vi voksne viser børnene, at det er godt at øve sig – for lige om lidt kan man selv. Vi lærer børnene, at vi ikke skal være lige gode, og vi skal ikke kunne det samme. Når man har gjort sit bedste, er det godt nok.

  Når vi spiller bold, lærer børnene både at vinde og tabe. Vinderne får plads til at glædes over deres sejr og hovere, og taberne lærer, at nogle gange er det de andre, der vinder – men næste gang vinder man måske selv.

  Vi har en uddannet sprogvejleder og en krop- og motorikvejleder. Historier er vidunderlige, så vi læser mange bøger sammen. Du er som forælder også velkommen til at være med og selv sætte dig og læse en bog med dit barn.

  Vi er en blandet personalegruppe: fra nyuddannede, hen over god erfaring og frem til pensionsalderen.

  Tillid er centralt i vores samarbejde med dig som forælder, og målet er at sikre trivsel og tryghed for dit barn og de andre børn.

  Forrige Næste

  Udelivet en stor del af vores hverdag. Vi har et super godt udeområde til motorisk udfoldelse. Her møder du skoven, bakken, tarzanbanen, sandkasse, gynger, fodboldbane, kasser med blomster, junglen og cykelstien.

  På det store stykke foran huset ligger vores bålplads, træværksted og vores dejlige æbletræ. Vi følger årstidernes skiften; vi planter og sår lidt kartofler, bønner og et par blomster, så vi kan høste frugten af vores fælles indsats, når den tid er.

  En dag om måneden samles vi ved bålpladsen for at lave mad sammen. Hvert barn har en klargjort grønsag med, og vi laver den dejligste suppe - stoltheden lyser ud af børnene, fordi de er med til at skabe et fælles måltid.

  I vores træværksted er vi i fuld gang med at afprøve og eksperimentere med nye ting. Her saver vi og slår søm i træ. Vi bygger robotter eller andre kreative projekter.

  Huset er funktionsopdelt. Det betyder, at flere af vores rum indeholder muligheder for fordybelse i f.eks. konstruktionsleg, bibliotek, værksted og multirum. Samtidig har vores rum neutrale navne, som gør det muligt, at vi målretter indholdet i rummene – med afsæt i børnegruppens behov for læring.

  I vores multirum er der plads til vildskab og støj. Vi kaster og sparker bolde rundt. Vi bygger store huler, hvor vi kan gemme os, eller mindre huse med klodser. Vi laver togbaner til vores lege eller motorikbaner, så vi kan blive bedre til at lære vores krop at kende.

  I huset er vi følgende ansat: 1 pædagogisk leder, 7 pædagoger, 2 medhjælpere hvor af den ene kan være en pædagogstuderende.

  En dag i Børnehuset

  Kl. 6:30-8:45
  Huset åbnes.
  Vi modtager børn og er i fællesrummet med mulighed for at øve sig i f.eks. puslespil eller andre stillesiddende aktiviteter.

  Kl. 9:00-10:30
  Tid til planlagte aktiviteter og spontan leg - inde og ude.

  Kl. 10:15-12:00
  Frokost på grupperne – der holdes samling i alle grupper før frokost.

  Kl. 12:00-13:30
  Børn, der har brug for det, sover til middag – de andre leger på legepladsen.

  Kl. 12:00-13:00
  Personalet afvikler pause på skift.

  Kl. 13:00-14:00
  Børnene i Krogen spise eftermiddagsmad efterhånden, som de vågner efter middagssøvn.

  Kl. 14:00-15:00
  Der hygges med eftermiddagsmad i børnehaven.

  Kl. 14:30-16:00
  Der leges i mindre grupper – på legepladsen, i fællesrummet eller på stuerne.

  Kl. 16:00-17:00 (mandag og fredag lukker vi kl. 16.30)
  Alle børn og personalet samles.

  Traditioner

  Hver fredag holder vi en fælles samling. Her er alle i huset sammen for at synge sange og opleve det store fællesskab. Søskende går på hver deres stue, men til denne samling vælger mange af dem at sidde sammen.

  Vi har også andre traditioner:

  • Fastelavn
  • Påske
  • Forældrearbejdsdag
  • Bedsteforældredag
  • Førskoleprojekt
  • Skolebørnsfest
  • Sommerfest
  • Julegudstjeneste og efterfølgende fællesspisning med risengrød og saftevand
  • Julefest

  I Børnehuset har forældrene tilvalgt købt mad til frokost. Vi får leveret rugbrød med pålæg og årstidens grønt. Maden kommer fra Lille Dyrgaard madhus og gårdbutik.

  Vi ser måltiderne som et hyggeligt samlingspunkt. Men der ligger også mange pædagogiske refleksioner bag hele måltidet. For eksempel:  

  • Bordplaner / faste pladser?
  • At turde spise mad man ikke kender
  • Skal man spise maden i en bestemt rækkefølge?
  • Den gode dialog rundt om bordet
  • Værdier for det fællesmåltid / bordskik
  • Selvhjulpenhed med afsæt i den enkeltes nærmeste udviklingszone.

  Vi er opdelt i spisegrupper med faste personaler tilknyttet: to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper.

  Madpakke

  Alle børn har madpakke med til eftermiddagsmad. Der er ingen regler for, hvordan en ”god” madpakke ser ud! Vi anbefaler en sund og varieret madpakke, så børnene har energi til resten af eftermiddagen.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have madpakker med. Du stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

   

  I Børnehuset Vilhelm Becks Vej bygger forældresamarbejdet på tillid.

  • Det er en forudsætning, at vi tror på det bedste om hinanden
  • Alle børn har, uanset forskelligheder, ret til at blive mødt som dem, de er
  • Der skal være plads til alle, men ikke til alt
  • Som udgangspunkt skal I som forældre informeres og inddrages i alle forhold vedrørende jeres børn.

  Vi bestræber os på at have en anerkendende tilgang og skabe en omgangsform mellem børn, personale og forældrene, som er præget af gensidig forståelse og respekt.

  • Vi anerkender, at det, der opleves meningsfyldt for en selv, ikke nødvendigvis er meningsfyldt for andre
  • Vi respekterer barnets udviklingstrin og dets behov for omsorg, tryghed, udvikling og udfordringer
  • Vi ser alle forældre som en ressource i deres børns liv.

  For os betyder troværdighed, åbenhed og ærlighed:

  • At man kan regne med os
  • At vi gør det vi siger
  • At vi giver udtryk for det, vi mener
  • Vi tager den svære samtale
  • At vi overholder indgåede aftaler.

  I samarbejdet forventer vi:

  • At I som forældre støtter jeres barn i, at det gennem hele livet er godt og sjovt at lege og lære
  • At I forældre har medansvar for jeres eget barns trivsel, men også for at de andre børn og deres forældre inkluderes i fællesskaberne
  • At I som forældre samarbejder respektfuldt og loyalt med personalet omkring jeres barn.

  Opstart for dit barn

  I Børnehuset vil vi gerne møde den enkelte familie i familiens behov ved en opstart – dette betyder i praksis, at vi altid tager udgangspunkt i familien behov samt pædagogernes erfaring, når vi sammen aftaler, hvordan indkøring skal se ud.

  Forældreråd

  Forældrerådet er vigtigt for os. De er med til at udvikle Børnehuset Vilhelm Becks Vej og sikre, at det er et godt sted for alle. En gang om måneden laver de forældrekaffe, så forældrene har mulighed for at lære hinanden at kende.

  Forældrerådet har ca. fem møder om året. Den pædagogiske leder og 1-2 medarbejdere deltager også, og sammen taler de om, hvordan vi kan udvikle hverdagen. På Aula kan du læse referater fra møderne. 

  Et medlem af forældrerådet er også med i Forældrebestyrelsen for hele dagtilbuddet. Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  I vores børnehus har vi dit barns udvikling og trivsel i fokus. Vi arbejder hen imod at skabe de bedst mulige betingelser for et godt børneliv.

  Det betyder for os, at vi skal have fokus på at understøtte udviklingen af:

  • Robuste, glade og sunde børn med selvværd
  • Børn der kan tage ansvar, har mod på livet og er kreative
  • Børn der er åbne for læring og som evner at lytte til egne og andres behov
  • Børn der opfatter sig som selv som en del af et forpligtende fællesskab.

  Vi benytter nedenstående metoder som redskab. Derudover et det vigtigt for os at understrege, at vi arbejder med afsæt i det enkeltes barns personlighed, styrker og ressourcer i det målrettede arbejde med at skabe udvikling hos det enkelte barn samt ind i fællesskabet.

  Vi bruger flere forskellige metoder for at sikre data, der kan understøtte, at vi kommer hele vejen omkring det enkelte barn og børnegrupperne.

  • Dialoghjul
  • Sprogtest
  • Progressionsmodel
  • Handleplan
  • Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse
  • Observationer / praksisfortællinger
  • Fagligsparring intern og eksternt
  • Forældresamtaler

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores pædagogiske arbejde. Det kan du læse mere om her:

   

  Sidst opdateret: 2. februar 2023