Gå til hovedindhold

Hurlumhejhuset

I Hurlumhejhuset arbejder vi stueopdelt, men med øje for at vi er et hus, hvor vi hjælper hinanden på tværs. Det giver børnene en tryghed, da de kender alle de faste voksne i huset.

Hurlumhejhuset set udefra
 • Læs op

Indhold

  Hurlumhejhuset er en integreret institution normeret til 47 børn i alderen 0-6 år. Hurlumhejhuset består af én vuggestuegruppe, én mellemgruppe og én børnehavegruppe. 

  Vi er 10 medarbejdere fordelt på 1 pædagogisk leder, 6 pædagoger og 3 medhjælpere.

  Hurlumhejhuset består af et fagligt engageret, imødekommende og nysgerrigt personale, der i dagligdagen er optaget af børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse, forældresamarbejde og faglig udvikling. Derudover er spontanitet, sjov og ballade og et godt grin også et indhold, som vi værdsætter.

  Vi er en mangfoldig personalegruppe, og vi har alle forskellige styrker og kompetencer. Vi har begge køn repræsenteret og har samlet et stort erfaringsgrundlag. Her er et godt samarbejde med hinanden og et godt arbejdsmiljø.

  Udelivet vægtes højt i Hurlumhejhuset - både den daglige leg på legepladsen, ture i området og planlagte og spontane forløb i naturen. Ydermere har vi et særligt fokus på sprog og har en sprogvejleder. 

  Forrige Næste

  Vi åbnede Hurlumhejhuset i 2017, og huset er delt ind på tre stuer: Springlopperne, Snudebillerne og Bænkebiderne. Derudover er der et dejligt fællesrum, hvor der bliver spillet spil, læst og hygget. Vi har hele tiden fokus på at skabe gode læringsmiljøer i huset. 

  Derudover har vi vores legeplads, der i kraft af det kuperede terræn, buske, kæmpe sandkasse, legehuse og god cykelbane, giver mulighed for kropslig udfoldelse, fordybelse og uforstyrret leg.

  Vi er optagede af at optimere læringsrummene på legepladsen og i resten af huset, så forandringer og stilstand er i Hurlumhejhuset forenelige modsætninger.

  Hverdagen i Hurlumhejhuset bærer præg af masser af leg, aktiviteter og rutiner.

  Dagen starter som oftest ud med hyggelige stunder med højtlæsning, spil og leg i små grupper. De yngste børn holder samling og spiser lidt mad tidligt på formiddagen, mens de ældre børn først holder samling lige før frokosten.

  Omkring kl. 9.00 er de fleste børn og medarbejdere mødt ind og funktioner åbnes, planlagte aktiviteter vil starte og strække sig til omkring frokosttid. Grupper går på tur og lege og fællesskaber prioriteres.

  Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer hver dag, hele dagen, men vi har i Hurlumhejhuset også valgt at sætte fokus på et tema i en længere periode. Det betyder for eksempel, at i en given periode kan hele huset emme af sprog eller krop, sanser og bevægelse.

  I Hurlumhejhuset har forældrene valgt frokostordningen til, hvilket betyder, at børnene spiser et fælles måltid til frokost. Det består af rugbrød, pålæg og grønt, som leveres af et cateringfirma.

  Derudover har alle en eftermiddagsmadpakke med hjemmefra, og de yngste har også en smule mad med til om formiddagen.

  I Hurlumhejhuset vægter vi frokostmåltidet og samværet herom højt. Vi respekterer barnets valg og fravalg af mad, men udfordrer også disse. Vi taler om maden, om smagene og lægger stor vægt på, at alle skal være trygge, modige og selvfølgelig blive mætte.

  Udover at have fokus på maden vægter vi også alt det, der sker omkring måltidet; børnene hjælper med at dække bord, smøre deres egen mad og rydde af efter måltidet. Ligeledes bruger vi tiden under måltidet som et samtalerum, hvor alle kan komme til orde og få en mulighed for at dele de ting, der optager dem.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Du stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Vores udgangspunkt er, at vi skal understøtte børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse. Vi ønsker, at dette sker gennem et tæt samarbejde med forældrene, der bygger på gensidig respekt, åbenhed og ikke mindst tillid.

  Udover de daglige snakke og informationer, når børnene bringes og hentes, har vi også et mere formelt samarbejde, der består af samtaler som både personale og forældre kan bede om.

  Vores samarbejde vil altid starte med en opstartssamtale, som vil lægge grundstenen til vores fremtidige samarbejde, hvorfor vi også prioriterer denne højt.

  Vi ser også vores spise-sammen aftener, høstfest, arbejdsdage, familiedage og alle andre sammenkomster som en vigtig del af samarbejdet om børnene. Det er i høj grad her, at medarbejdere og forældre ser sammen på barnet, og vores erfaring viser, at det både afføder svar, spørgsmål og undren, som kan styrke vores samarbejde om barnet.

  Få indflydelse på hverdagen

  I Hurlumhejhuset har vi et velfungerende forældreråd, hvor du som forælder kan få indflydelse på dit barns dagligdag, hjælpe til og planlægge arrangementer, diskutere dilemmaer, som naturligt opstår i forhold til jeres position som forældre og vores som medarbejdere og mange andre spændende, relevante sager.

  I dagtilbuddet er der også en bestyrelse, som forholder sig til alle børnene. Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns læring, udvikling, trivsel og dannelse er vigtig for os og vi gør os, til alle tider, umage for at leve op til vores ansvar. Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik og kompetencer.

  Det kan du læse mere om under "Dit barns udvikling og trivsel".

  Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores pædagogiske arbejde. Det kan du læse mere om her:

   

  Sidst opdateret: 29. januar 2024